Sport:

Tel: 021-9034160

E-mail: sport@dkps.org.za.